Om oss

Kursverkstedet AS er etablert av de tre partnerne Trond Kaland, Viggo Bjørge og Henning Søilen.  Gjennom flere tiårs erfaring fra undervisning, ledelse, utvikling, veiledning og IT/datasektoren, har Kursverksted AS unik kompetanse for å jobbe med Basiskompetanse i arbeidslivet -Kompetanse Pluss

 
Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk – VOX, har konkludert med at mer enn 400000 voksne i arbeidslivet har manglende ferdigheter innen regning, lesing, skriving, og muntlig kommunikasjon. Tallet når det gjelder digitale ferdigheter (databruk) er hele 800000. Dette er arbeidstagere som har jobbet lenge og som nå møter nye utfordringer i en endret arbeidshverdag, mange av de som ikke har gjennomført videregående skole eller fagutdanning, personer som har fokusert på eller har sterkere anlegg for praktisk arbeid enn teoretiske disipliner, og som da naturligvis har manglende erfaring med bruk av for eksempel grunnleggende regneferdigheter, lesing og databruk.

Hovedformålet med Kompetanse Pluss er å holde kurs for ulike virksomheter, knyttet tett til arbeidshverdagen for den enkelte.
Noe av nytteverdien for de involverte virksomhetene er:

 • flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring
 • færre feil og mindre svinn
 • bedre rapportering
 • bedre forståelse av instrukser og rutiner
 • mer selvgående og motiverte ansatte
 • mer smidig drift og bedre kundeservice  

  Kompetanse Pluss er tilnærmet gratis for bedrifter, organisasjoner og foretak, og gjennomføres i samarbeid med en godkjent kurstilbyder. Egenandel for bedrift/virksomhet kan være at noe av kursgjennomføringen er i arbeidstiden, stille datamaskiner til rådighet osv.

  Kursverkstedet AS tilbyr samarbeid i søknads- og kartleggingsprosessen, spesialtilrettelegging og gjennomføring av kurs for den enkelte virksomhet.

  Detaljert info om BKA-kurs og VOX finnes på www.vox.noVox-logo-web